Tuoteosasuunnittelu

Vahvaan osaamiseemme kuuluu erilaisten valmisosaelementtien suunnittelu, joka tuo tehokkuutta työmaan joutuvuuteen ja laatuun. 

Yrityksellämme on jo yli vuosikymmenen kokemus rakennuksen eri rakenneosien elementtisuunnittelusta. Tätä osaamisaluetta suosittelemme yritysasiakkaiden lisäksi myös yksityishenkilöillekin, jonka mahdollisuutta ei monikaan tiedä. Ota siis rohkeasti meihin yhteyttä, niin katsomme yhdessä, miten sinun kohteesi olisi kokonaisuuden kannalta fiksua toteuttaa.

Asiakas voi hankkeen alkuvaiheessa valita toteutetaanko suunnitelmat kaksitasoisena vai kolmiuloitteisena eli tietomallipohjaisena suunnitteluna. Tietomallin valinta vaikuttaa suunnittelukustannuksiin korottavasti, mutta sen tuomat hyödyt yleensä kompensoi kalliimpaa hintaa merkittävästi.

Kaikkien elementtiosien suunnittelussa ja eritoten niiden yhteensovittamisessa tuo tietomallien käyttö huiman hyödyn. Käytännössä elementit jo suunnittelun yhteydessä koe kasataan ja sovitetaan toisiinsa, joka vähentää inhimillisten virheiden määrää. Tämä säästää merkittävästi aikaa, rahaa ja ympäristöä.

Betonielementtisuunnittelu
Vahva osa toimintaamme on betonirakenteiden elementtisuunnittelu. Käytämme suunnittelu työkaluina kaksitasosuunnittelussa Autocad- ja mallinnuksessa Revit Structure:n lisäosana toimivaa Agacad:n Precast Concrete- ohjelmaa. Mallintamisen myötä mahdolliset muutokset hankkeen aikana on helppo viedä elementtisuunnitelmiin saakka ja muutoksen vaikutukset muihin suunnitelmiin havaitaan välittömästi. Elementtien valmistajat pystyvät myös hyötymään suunnitelmistamme, koska he saavat käyttöönsä osa- ja raudoitusluettelot sekä muut massalistaukset.

Teräsosasuunnittelu
Terässuunnittelussa meillä asiakasta ja suunnittelutiimejämme palvelee oma yksikkömme. Voimme suunnitella teräsosia suoraan teräsosavalmistajille. Suunniteltavien teräsrakenteiden seuraamusluokka voi olla CC2 ja toteutusluokka EXC2. Suunnitteluohjelmamme on Advance steel, joka mahdollistaa monimutkaistenkin kappaleiden suunnittelun tuotannon tarpeisiin.

Puurunkojen elementointi ja precut
Puurunkosuunnittelu on yleistynyt rakentamisessa ja osaamme hyödyntää puuta laajasti suunnittelumme kokonaisuutta. Osaamisemme myös täällä osa-alueella ulottuu vaativien puuranteiden vaatimustasoon saakka. Pystymme luomaan puurakenteista elementointeja ja precut-luettelointeja Revit Structure:n päällä toimivan Agacad:n Wood Framing- ohjelman avulla. Elementointi ja esikatkaisut vähentää työmaalla tapahtuvaa työn määrää sekä materiaalihukkaa. Myös säältä suojattu esivalmistettu tuote helpottaa jo ennestään haastavissa olosuhteissa tapahtuvan työmaan arkea.

Mitä hyötyjä on tehdä rakennus elementeistä?

Elementtien avulla pystymme varmistamaan mm. kuivaketjun pysymistä tehtaalta valmiiksi rakennukseksi, lyhentämään työmaan kokonaiskestoa sekä parantamaan työturvallisuutta.

Moderni suunnittelu

Tietomallien käyttö suunnittelutyökaluna parantaa merkittävästi elementtisuunnittelun laatua. Mallien avulla voimme yhdellä silmäyksellä nähdä mahdollisten muutoksien vaikutukset muihin rakenteisiin sekä löydämme automatiikan avulla elementtien varausten oikeellisuudet sekä törmäystarkastelut LVIS-suunnitelun kanssa.

Miksi elementtisuunnittelu kannattaa kilpailuttaa ja kysyä samalla mahdollisuutta mallintaa rakenneosat?

· Kilpailuasetelma pysyy auki ja suunnittelun kustannukset tasaisena

· Uudet innovaatiot ja erilaiset toimintatavat tulevat tilaajan tietoisuuteen

· Toiminnan kehitys pysyy jatkuvasti yllä, kun toimistot parantavat osaamistaan teknologian kehittyessä


Ota yhteyttä

010-2081850 info@korak.fi