Rakennesuunnittelu

Suunnittelemme kestäviä rakenteita useista materiaaleista, erilaisiin käyttökohteisiin ja monenlaisiin tarpeisiin.

Yrityksellämme on laaja osaaminen ja koulutus tarjota asiakkaillemme parhaat vaihtoehdot heidän omien valintojensa tueksi. Suunnittelijoillamme on vahvaa osaamista myös itse käytännön rakennustöistä, joka näkyy suunnitelmien toteuttamisen näkökulmasta rakennustyömaalla.

Asiakkainamme ovat olleet yksityishenkilöt, taloyhtiöt, rakennusliikkeet, tuotantolaitokset, kirkot, kunnat, kaupungit, yhdistykset ja jne. Palvelumme ovat siis kaikkien saatavilla ja pystymme vastaamaan asiakkaiden erillaisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. Pitkäaikaiset kumppanuudet kertovat mielestämme parhaiten meidän kanssamme koetusta onnistuneesta asiakaskokemuksesta.

Tarjoamme yleisimpien rakennusmateriaalien, kuten betonin, puun, teräksen ja muurattavien rakenteiden suunnitteluun liittyvät palvelut aina perustuksista vesikattoon saakka.

Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävien vaatimusluokkamme on vaativa + , joka käytännössä tarkoittaa maksimissaan 15 kerrosta ja rakenneosien jänneväleissä maksimissaan 25 m

Hallitsemme kaikki tyypillisimmät rakennusmateriaalit

Uudisrakennukset

Käytämme uudisrakentamisen suunnittelun rakenneratkaisuissa testattuja ja turvallisia rakenneratkaisuja. Huomioimme aina myös asiakkaan toiveet ja heidän oman osaamisen rakenneratkaisuihin. Suunnitelmat mietitään rakentajaystävällisiksi ja liitoksissa huomioidaan niiden pitkäaikaiskestävyys.

Tarjoamme aina uudiskohteisiin normaalin kaksitasosuunnittelun lisäksi myös tietomallipohjaista suunnittelupakettia sen yhteensovituksen läpinäkyvyyden sekä lisäinformaation vuoksi. Tällöin rakennesuunnitelmien lisäksi asiakas saa käyttöönsä tietomallin ja tarvittavat massaluettelot katkaisulistoineen, joka vähentää työmaainsinöörin työkuormaa sekä havainnollistaa rakenteiden liittymiä.

Mikäli hankkeen runkoa ei hankkeen alkuvaiheessa ole jo lyöty lukkoon, esittelemme asiakkaillemme aina rungon eri materiaalivalinnan vaikutuksia hankkeen kokonaiskustannuksiin ja aikatauluun. Intohimomme on löytää aina kustannustehokkain materiaali ja toteutustapa rakennuksien rungon suunnitteluun.

Korjausrakentaminen

Korjaushankkeissa erityisesti korostuu asiakaslähtöinen toimintatapamme sekä aito halu pyrkiä uudistamaan olemassa olevaa rakennuskantaa ja pitämään ne turvallisina ja terveellisinä oleskella.

Tuomme suunnitteluryhmämme laajan käytännön läheisen ja ekologisen näkemyksemme jokaiseen korjaushankkeeseen yksilöllisesti. Pyrimme tarkoin yhteistyökumppaniemme kanssa kartoittamaan rakennuksen kunnon ennen hankkeeseen ryhtymistä ja pyrimme säilyttämään suunnitelmissamme mahdollisimman paljon vanhoja rakenteita.

Pidämme asiakkaamme ajan tasalla jo heti yhteistyön alkuvaiheesta lähtien, minkälaisia vaikutuksia eri tilamuutoksilla on rakennustyön ja -materiaalin määrään. Edellä mainutut asiat nimittäin vaikuttavat hyvin herkästi hankkeen kokonaiskustannuksiin, jotka ovat monessa tapauksessa hyvin isossa roolissa koko hankkeen kannattavuuteen.

Lujuuslaskenta

Oli kyse sitten uudis- tai korjausrakennushankkeesta, haemme rakenteellisen avulla kokonaistaloudellisia ratkaisuja rakennusmateriaaleissa.

Tarkan mitoituksen avulla pääsemme ohuempiin rakenteisiin ja säästämme esimerkiksi betoniterästen määrässä. Voimme myös helposti selvittää olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä esimerkiksi rakenteiden lisätuentatarpeet  tai mahdolliset aukotukset kantaviin rakenteisiin.

Luovutamme asiakkaalle yksityiskohtaiset laskentaraportit mitoituksistamme sekä tallennamme kohteemme laskennat myös mahdollista myöhempää käyttöä varten, esim laajennuksissa.

Mikä ero on päärakenne- ja rakennesuunnittelulla?

Isommassa rakennushankkeessa voi olla useampia rakennesuunnittelijoita eri osa-alueittain esim. perustuksen, kantavan rungon ja sekundäärirakenteiden osalta. Hankkeeseen tulee aina valita kuitenkin yksi päärakennesuunnittelija, joka toimii ns. kaikkien rakennesuunnittelijoiden vastaavana suunnittelijana, joka tarkastaa rakenteiden yhteensovittamisesta ja vastaa kokonaisuudesta.

Me voimme toimia hankkeessasi jossakin näistä osa-alueista tai hoitaa rakennesuunnittelun kokonaisuutena.

Korakin suunnittelupalvelun tarjoamat hyödyt rakentajalle

Kustannussäästöt

Rakennesuunnittelulla voidaan tehokkaasti vaikuttaa rakennuksen kokonaiskustannukseen. Suunnittelumme lähtee aina liikkeelle rakennetyyppien valikoinnilla, jossa kriittisesti arvioimme rakenteiden toimivuutta kyseiseen kohteeseen. Suunnittelumme taustalla on myös vankka kokemus myös konkreettisesti rakentamisen parissa, joka takaa suunnittelumme toteutuskelpoisuuden. Rakennesuunnittelun osuus projektista on noin 1% luokkaa, mutta parhaillamme olemme voineet säästää asiakkaamme rahaa runkorakenteiden kustannuksista jopa 20% heidän budjetoituihin kuluihin verrattuna.

Moderni ja ketterä mallintaminen

Mallintaminen on tuonut suunnitteluun valtavan määrän visuaalista hahmotusta ja lisäinformaatiota koko rakennuksen elinkaaren ajalle. Kehitämme jatkuvasti mallintamisen mahdollisuuksia helpottaa suunnittelua ja rakentamista. Yrityksessämme on vahvaa sisäistä osaamista tämän kehitystyön toteuttamista varten. Pienenä toimistona voimme tehdä nopeita ja isojakin muutoksia eri asiakkaiden tarpeiden mukaan kustannustehokkaasti.

Mitä lisäarvoa asiakkaamme saavat?

  • Asiakasläheisen ja vastuullisen insinöörin, joka vastaa soitettaessa ja tekee mitä sovitaan

  • Riittävästi tietoa eri rakenneratkaisuista ja niiden vaikutuksista omien päätöksiesi tueksi

  • Selkeälukuiset ja toteuttajaystävälliset suunnitelmat

  • Laajan osaamisen ja asiakkaan etuja ajavan eri koko- ja vaativuusluokkien omaavien hankkeiden vetäjän

  • Kustannustehokkuuden jatkuvaa tarkkailua suunnittelusta aina työmaan aikaisiin ratkaisuihin

  • Joustavan ja nopean toimijan mahdollisissa työnaikaisissa muutoksissa

Ota yhteyttä

010-2081850 info@korak.fi